Klassieker: Tending the Heart Fire – Shiva Rea

10 februari 2016
Fragment Yogaklassiekers Shiva Rea

Eeuwenoud of net verschenen, door welke boekklassiekers laten yogadocenten zich inspireren, op dit moment? Marina de Boer door Tending the Heart Fire: Living in Flow with the Pulse of Life van Shiva Rea.

‘Shiva Rea en haar vinyasa-flowyoga zijn zowel krachtig als vrouwelijk. Wat ik interessant vind aan Shiva is dat ze door oude tradities en culturen te bestuderen, onderzoekt of spirituele zaken óók wetenschappelijk uit te leggen zijn: kun je chakra’s bijvoorbeeld op die manier verklaren? Zij vertelt over elektromagnetische velden die jezelf en anderen beïnvloeden. Die benadering is heel aansprekend voor wie spirituele begrippen nog vaag vindt.

Tending the Heart Fire_Shiva ReaHaar motto is Living with the flow of life, en dat doen we te weinig. Ze zegt: we bevinden ons midden in een algehele crisis omdat we heel mechanisch leven. We kunnen niet meer luisteren naar onze interne intelligentie. Ze gebruikt daar de metafoor van een brandend hartvuur voor:

Firekeeping (…) is a metaphor for the infinite ways we stay attuned and attentive to our core truth. Firekeeping is primal and raw. It requires discipline and deep attention. It demands agility, for life is always changing—externally and internally—and we need to shift and adjust to what life presents us. And it calls us to activism—for we must wake up and live in our highest potential so that we can be a force of good in the world.

Deze alinea gaat over wat we in het Nederlands veerkracht noemen. Het is belangrijk dat vooral jonge mensen veerkracht ontwikkelen zodat ze creatief worden in het bedenken van oplossingen en mee kunnen gaan met veranderingen in plaats van vast te houden aan wat er is. ‘You can’t stop the waves, but you can learn to surf’, zegt Shiva, die zelf ook surft.

Onze natuur

When we have no open flame in our lives, when we cannot ignite or tend a living fire, we become disconnected from our essential primal nature. The impact of this disconnection is profound and is experienced both individually and collectively:

  • Our vitality and passion fade.

  • We experience widespread heart disease, depression, and anxiety unheard of in our ancestors’ worlds.

  • We disturb the very rhythms of the earth and witness the destruction and poisoning of the natural world that has sustained us.

Voel je eigen energie, zegt ze. Moet je een blok hout op het vuur leggen of er juist een uit halen? Die gevoeligheid moeten we ontwikkelen. Dat doe je door in tune te zijn met de natuur, met de seizoenen, en gebruik te maken van ayurvedische wijsheid. Zo word je gevoelig voor wat je zelf nodig hebt. En dat is niet alleen voor jezelf. Pas wanneer je goed in je vel zit, kan je iets voor de wereld betekenen.

Je bewustzijn vergroten

Ik denk dat je die full time gevoelige staat nooit helemaal bereikt, want dan zou je verlicht zijn. Maar als je voelt “Nu adem ik te snel, ik ervaar stress waardoor ik niet meer juist reageer op de persoon met wie ik in gesprek ben,” ben je een eind op weg. Alert zijn op je eigen reacties is een continue proces. In het begin denk je er misschien alleen aan tijdens de yogales of in je vakantie, maar hoe vaker je er bij stilstaat, hoe groter je bewustzijn wordt.

Disbalans

Most imbalances that we experience are a result of going against the flow of nature known as prajna (‘wisdom’) parada (‘to go against’) in the psychological (mental and emotional) or somatic realms. Applying the ayurvedic understanding of householder life, we strive to be a swastha, a person who is aligned with their sva (or self) nature and who tends these varied levels of health, well-being, and evolution by attuning him- or herself to optimal flow.

Deze alinea is een goede samenvatting van de filosofie achter haar visie over ‘firekeeping’. Het lichaam heeft grote zelfhelende krachten, zolang we in balans zijn. Bij ayurveda ga je op zoek naar dat evenwicht. Als je bijvoorbeeld een verkoudheid voelt aankomen of spanningen ervaart, ga dan bij jezelf te rade wat de oorzaak van die disbalans zou kunnen zijn, in plaats van een pilletje te nemen tegen de symptomen.

Ziekte en ongemak zijn symptomen van disbalans en we zijn in deze huidige tijd vooral bezig die symptomen te bestrijden. We denken te weinig na over hoe we dingen kunnen voorkomen, zowel op micro- als op macroniveau, op het gebied van voeding, onderwijs en zorg.

We zouden ook meer kunnen inspelen op ons energieniveau, die beïnvloed wordt door de maan en de seizoenen. Bij wassende maan neemt je energieniveau langzaam af, bij volle maan heb je de meeste energie. Voor veel mensen geldt dat ze in die week dus het productiefst zijn. Het zou toch zinnig zijn als we daar rekening mee hielden?’

Marina de Boer is freelance flowyogadocent. www.joyga-yoga.com

Tending the Heart Fire: Living in Flow with the Pulse of Life

Shiva Rea, Sounds True
ISBN: 978-1604077094, € 28,99

OM Voorjaar 2016_Cover
Dit artikel verscheen in OM Yogamagazine, voorjaar 2016.

Nog geen reacties

Reageer