Redactie & PR

Achtergrondverhalen, reportages, interviews

Als journalist neem ik graag tijd voor research en voor de mensen die ik spreek. Echt luisteren is wat ik belangrijk vind, in de eerste plaats omdat alleen dan naar boven komt wat naar boven wil en kan komen. De kwaliteit van het luisteren heeft direct invloed op het verloop en de inhoud van een gesprek.
Ik schrijf achtergrondverhalen, reportages en interviews, over boeken & schrijvers, yoga en yogi’s,  bewegingsvormen, bewustzijn, gezondheid en natuur, holistisch leven. Mijn artikelen verschenen bijvoorbeeld in:

Boekmagazine, vakblad Boekblad, Dans Magazine, En Route, Happinez, vakblad Inct, Liefke, Ode, OM Yoga, Onkruid, Psychologie Magazine, Puur!, Schrijven magazine, The Optimist, Women’s Health, Yoga International, Yoga magazine.

Opdrachtgevers media


Tekst & redactie

Op Prinseneiland in Amsterdam staat een pakhuis waarop het woord ‘vrede’ is geschilderd. Er tegenover is een yogaschool gevestigd. Heeft dat woord effect op de yogaleerlingen die uit het raam naar buiten kijken? Zeker weten.

Woorden brengen direct fysieke reacties teweeg. Wat voel je bijvoorbeeld als je leest:

‘Dat heb je niet goed gedaan!’

Of als ik zeg: ‘Je hoeft het niet alleen te doen.’

Innerlijk zet je een stap verder weg of dichter bij. Taal is een krachtig verbindingsmiddel, of schept afstand.

Verhelderen en verdiepen om te verbinden. Daar ondersteun ik bij.
Mijn rijke ervaring als PR-specialist en journalist zet ik erbij in.

Organisaties, ondernemers en zzp’ers adviseer ik bij tekst en redactie. Ik schrijf teksten ‘from scratch’ of lees mee met opzetjes en geef redactionele feedback. Denk aan blogs en artikelen, flyerteksten, webteksten en persberichten.
Dat kan ook via Skype of in een live-sessie. Ik bevraag, denk mee, je leest mee op het scherm en we scherpen samen aan om tot een zo groot mogelijke resonantie te komen.

Neem gerust contact op als je vragen hebt of ondersteuning kunt gebruiken.


PR voor inclusief leven

Ik ondersteun holistisch gedreven organisaties en ondernemers bij de PR van hun producten en diensten. Bedrijven met hart voor mens, dier en de rest van de natuur.
PR lijkt op het eerste oog een gereedschapskist vol handigheden en vaardigheden, een overtuigingskunst zelfs. Vaak wordt die kunst ook zo bedreven. Maar overtuigen, pushen en willen beheersen zijn uitputtende bezigheden. Duurzamer en energiegevend is zorg te dragen voor een natuurlijke resonantie. Zoals een bloem van nature de insecten aantrekt die dienend zijn voor het totale ecosysteem. Dat doet ze met vorm, kleur, geur en wie weet wat nog meer, en zonder pushstrategieën. PR noem ik dus liever het vergroten van de Professionele Resonantie of bedrijfsresonantie. De essentie bestaat uit interne afstemming: welke (universele) behoeftes vervullen wij met onze diensten en producten voor onszelf en anderen? En hoe laat ik, of hoe laten wij, onszelf zien? Hoe communiceren wij vanuit onze drijfveer? Dat is een organisch proces van luisteren, tekst en beeld afstemmen, uitproberen, voortborduren en… veel geduld.


Our Nature

Our Nature is mijn observatiepost en buitenwerkplaats. Hier ontstaan ideeën, inzichten. Voor artikelen en workshops, bijvoorbeeld. Of een boek. Altijd met onze natuur als grote inspirator: de natuur als ecosysteem, de mens als onderdeel van natuur, en onze innerlijke natuur.
Nu is Our Nature een locatie online. Wie weet wordt het straks ook een fysieke plek. Wie weet! Vooralsnog is die plek nomadisch beweeglijk.