Redactie & PR

Tekst & redactie

Op Prinseneiland in Amsterdam staat een pakhuis waarop het woord ‘vrede’ is geschilderd. Heeft dat woord effect op straatbewoners en passanten? Zeker weten.

Taal is energetische informatie, en brengt direct een fysieke reactie teweeg. Wat voel je bijvoorbeeld als je leest:

‘Dat heb je niet goed gedaan!’

Of als ik zeg: ‘Je hoeft het niet alleen te doen.’

Misschien neem je bij de eerste zin een innerlijk ineenkrimpen waar. En bij de tweede zin ontspanning? Innerlijk zet je dus een stap verder weg (eerste zin), of dichter bij (tweede zin). Taal is een krachtig verbindingsmiddel, of schept afstand.

Verhelderen en verdiepen om te resoneren. Daar ondersteun ik bij.
Mijn rijke ervaring als PR-specialist en journalist zet ik erbij in.

Organisaties, ondernemers en zzp’ers adviseer ik bij tekst en redactie. Ik lees mee met opzetjes en geef redactionele feedback. Voor blogs en artikelen, flyerteksten, webteksten en persberichten.
Kan ook via Skype of in een live-sessie. Werkt zelfs erg goed! We kunnen zo makkelijk pingpongen en snel tot resultaat komen. Ik luister, voel, bevraag, denk mee, doe voorstellen. Je leest mee op het scherm en we scherpen samen aan voor resonantie die past bij het handschrift van je bedrijf.

Neem gerust contact op als je vragen hebt of ondersteuning kunt gebruiken.


Publiciteit voor inclusief leven

Ik ondersteun holistisch gedreven organisaties en ondernemers bij de PR van hun producten en diensten. Bedrijven met hart voor mens, dier en de rest van de natuur.
PR lijkt op het eerste oog een gereedschapskist vol handigheden en vaardigheden, een overtuigingskunst zelfs. Vaak wordt die kunst ook zo bedreven. Maar overtuigen, pushen en willen beheersen zijn uitputtende bezigheden. Duurzamer en energiegevend is zorg te dragen voor een natuurlijke resonantie. Zoals een bloem van nature de insecten aantrekt die bij die bloem passen. Dat doet ze met vorm, kleur, geur en wie weet wat nog meer, en zonder push-strategieën.

PR noem ik dus liever het vergroten van de Professionele Resonantie of bedrijfsresonantie.

De essentie bestaat uit interne afstemming: welke (universele) behoeftes vervullen wij met onze diensten en producten voor onszelf en anderen? En hoe laat ik, of hoe laten wij, onszelf zien? Hoe communiceren wij vanuit onze drijfveer? Dat is een organisch proces van luisteren, tekst en beeld afstemmen, uitproberen, voortborduren en… veel geduld.


Our Nature

Our Nature is mijn observatiepost en buitenwerkplaats. Hier ontstaan ideeën, inzichten, vuur en plannen. Voor artikelen en workshops, bijvoorbeeld. Of een boek. Altijd met onze natuur als grote inspirator: de natuur als ecosysteem, de mens als onderdeel van natuur, en onze innerlijke natuur.
Nu is Our Nature een locatie online. Wie weet wordt het straks ook een fysieke plek. Wie weet! Vooralsnog is die plek nomadisch beweeglijk.