Redactie & PR

Publiciteit voor inclusief leven

We zijn hier niet alleen. Leven op aarde is per definitie communityleven. Een samenspel; onderling zijn we verbonden en van elkaar afhankelijk. Uitsluiting, ontkenning of vernietiging van elementen heeft invloed op het welzijn en floreren van het geheel.
Als PR-agent ondersteun ik bedrijven met hart voor mens, dier, plant en al het andere leven. Holistisch gedreven bedrijven en organisaties die de onderlinge verbondenheid erkennen en zich willen inzetten voor het welzijn van de delen en het geheel.

PR lijkt op het eerste oog een gereedschapskist vol handigheden en vaardigheden, een overtuigingskunst. Vaak wordt die kunst ook zo bedreven. Maar overtuigen, pushen en willen beheersen zijn uitputtende bezigheden. Duurzamer en energiegevend is zorg te dragen voor een natuurlijke resonantie. Zoals een bloem van nature de insecten aantrekt die bij die bloem passen. Dat doet ze met vorm, kleur, geur, in de juist tijd van het jaar (timing!), ondermeer; en zonder push-strategieën.
PR noem ik dus liever het vergroten van de professionele resonantie of bedrijfsresonantie.


Tekst, redactie

Taal is een scheppend medium. Taal draagt via woorden informatie over, en communiceert ook op energetisch niveau. Dat laatste kun je merken aan de fysieke reacties die een tekst teweeg brengen. Wat voel je bijvoorbeeld als je leest:

‘Dat heb je niet goed gedaan!’

Of als ik zeg: ‘Je hoeft het niet alleen te doen.’

Deze zinnen roepen heel verschillende effecten op. Misschien neem je bij de eerste zin een innerlijk ineenkrimpen waar, deins je onbewust terug. En bij de tweede zin zou je ontspanning kunnen voelen, zet je dus een stap dichter bij. Taal is een krachtig verbindingsmiddel, of schept afstand.

Verhelderen en verdiepen om te resoneren. Daar ondersteun ik bij.

Concreter: organisaties, ondernemers en zzp’ers vragen mij te helpen bij tekst en redactie. Ik lees mee met concepten en geef redactionele feedback. Voor blogs en artikelen, flyerteksten, webteksten en persberichten.
Dat kan ook via Skype of in een live-sessie. Werkt zelfs erg goed! Bijvoorbeeld bij het vinden van de juiste woorden voor wat je precies wilt zeggen. We kunnen zo makkelijk pingpongen en snel tot resultaat komen. Ik luister, voel, bevraag, denk mee, doe suggesties. Je leest mee op het scherm en we scherpen samen aan.
Mijn rijke ervaring als journalist, boekschrijver en redacteur zet ik erbij in. Ooit studeerde ik aan de Schrijversvakschool in Amsterdam, een omgeving waar je werkt aan schrijfkwaliteit, en leert redigeren.

Neem gerust contact op als je vragen hebt of ondersteuning kunt gebruiken.


Our Nature

Our Nature is mijn observatiepost en buitenwerkplaats. Hier ontstaan ideeën, inzichten, vuur en plannen. Voor artikelen en workshops, bijvoorbeeld. Of een boek. Altijd met onze natuur als grote inspirator: de natuur als ecosysteem, de mens als onderdeel van natuur, en onze innerlijke natuur.
Nu is Our Nature nog een locatie online. Wie weet wordt het straks ook een fysieke plek. Vooralsnog is die plek nomadisch beweeglijk.