Redactie & PR

Publiciteit voor natuurinclusief leven

We zijn hier niet alleen. Leven op aarde is per definitie communityleven. Een samenspel tussen mensen onderling en mens & natuur. We zijn natuur. Onderling zijn we verbonden en van elkaar afhankelijk. Uitsluiting, ontkenning of vernietiging van elementen heeft invloed op het welzijn en het floreren van het geheel.
Als PR-agent ondersteun ik organisaties met een hart voor mens en aarde. Holistisch gedreven initiatieven die de onderlinge verbondenheid erkennen en zich willen inzetten voor het welzijn en de ontwikkeling van het geheel.

PR lijkt op het eerste oog een gereedschapskist vol handigheden en vaardigheden, een overtuigingskunst. Vaak wordt die kunst ook zo bedreven. Maar overtuigen, pushen en willen beheersen zijn uitputtende bezigheden. Duurzamer en energiegevend is zorg te dragen voor een natuurlijke resonantie. Zoals een bloem van nature de insecten aantrekt die voor de beste bestuiving kunnen zorgen. Dat doet ze ondermeer met vorm, kleur, geur, in de bloeitijd van het jaar (timing!) en zonder trek- en duwstrategieën.
PR noem ik dus liever het vergroten van professionele resonantie, persoonlijke resonantie of bedrijfsresonantie.


Tekst en redactie

Taal is net als beeld een scheppend medium. Taal draagt via woorden informatie over, en communiceert ook op energetisch niveau. Dat laatste kun je merken aan de fysieke reacties die een tekst teweeg brengen. Wat voel je bijvoorbeeld als je leest:

‘Dat heb je niet goed gedaan!’

Of als ik zeg: ‘Je hoeft het niet alleen te doen.’

Deze zinnen roepen heel verschillende reacties op. Misschien neem je bij de eerste zin een innerlijk ineenkrimpen waar, deins je onbewust terug. En bij de tweede zin zou je ontspanning kunnen voelen, zet je dus een stap dichter bij. Taal is een krachtig verbindingsmiddel, of schept afstand. Je zet er mensen mee in beweging, of brengt ze (onbedoeld) tot stilstand.

Wanneer organisaties en bedrijven mij vragen te helpen bij tekst en redactie, lees ik mee met concepten en geef redactionele feedback. Voor blogs en artikelen, flyerteksten, webteksten en persberichten.
Dat kan ook via Skype of in een live-sessie. Werkt zelfs erg goed! Bijvoorbeeld bij het vinden van de juiste woorden voor wat je precies wilt zeggen. We kunnen zo makkelijk pingpongen en snel tot resultaat komen. Ik luister, voel, bevraag, denk mee, doe suggesties. Je leest mee op het scherm en we scherpen samen aan.
Mijn rijke ervaring als journalist, boekschrijver en redacteur zet ik erbij in.

Neem gerust contact op als je vragen hebt of ondersteuning kunt gebruiken.


Our Nature

Our Nature is mijn veldpost en buitenwerkplaats. Hier ontstaan ideeën, inzichten, vuur en plannen. Voor artikelen en workshops, bijvoorbeeld. Of een boek. Altijd met onze natuur als grote inspirator: de natuur als ecosysteem, de mens als onderdeel van natuur, en onze innerlijke natuur.
Nu is Our Nature nog een locatie online. Wie weet wordt het straks ook een fysieke plek. Vooralsnog is die plek nomadisch beweeglijk.