Energiewerk, energy clearing

rivier

Stroming in je leven met space clearing en personal clearing

Stroomt het privé, en in je werk? Hoewel ‘flow’ een abstract begrip is als het gaat om ons leven, kan iedereen wel benoemen of er weinig of veel flow ervaren wordt. Bij flow gaan zaken vloeiend, in relaties, gezondheid, werk, financieel, en is er overvloedig inspiratie en volop synchroniciteit. Alles valt magisch samen, er is vertrouwen. Je voelt je gedragen en gesteund en komt moeiteloos in actie als gevolg van inspiratie. Bij gebrek aan flow ben je niet vooruit te branden, schiet het maar niet op en lijkt er veel tegen te zitten. Je loopt leeg in plaats van dat je energie krijgt van de dingen die je onderneemt. Je voelt stroperigheid, een ploetergevoel. Is er geen flow dan is het zinvol eens te (laten) kijken hoe het met de energie van je woon- of werkomgeving is gesteld. Chi (de levensenergie die alles vitaliseert) in je leefomgeving is dan mogelijk te passief. Als chi in een ruimte uit balans is, geeft een space clearing je woon- of werkomgeving een reset, waardoor regeneratie plaatvindt en situaties in privéleven en werk in beweging kunnen komen.

Energetisch reinigen

Energy clearing is een vorm van energiewerk gebaseerd op het vergroten van bewustzijn via waarneming en compassie (laten zijn wat is). Een levenskunst die eruit bestaat je hartruimte te vergroten. Via het hart kunnen energetische spanningen ontladen waardoor chi weer vrij kan stromen – en wij ook. De eenvoud van het principe maakt het tegelijkertijd onmogelijk om met het verstand te begrijpen.

Energy clearing wordt vaak vertaald als energetisch reinigen’. Ik noem het ook wel energetisch verhelderen, omdat verheldering het effect is van een clearing.

Space clearing – je woon- en werkomgeving energetisch in balans

Bepalend voor de vitaliteit van onze woon- en werkomgeving, is de kwaliteit van chi. Chi is de levensenergie waarvan alles doordrongen is. Zonder chi is er geen leven mogelijk. Met een wichelroede kun je de stroomrichting van chi in een ruimte goed zien en voelen.

Chi kan in balans zijn, maar ook te actief of passief. Chi in balans brengt flow. Een te actieve chi ervaar je als onrust. Je laadt letterlijk te weinig op in zo’n omgeving, je slaap wordt er ook door beïnvloed. Een passieve chi geeft juist een stroperig gevoel, alles gaat moeizaam, lijkt tegen te zitten en vertraagt. Opruimen kost bijvoorbeeld meer energie, bij een verbouwing verschijnt de ene na de andere tegenvaller, of je business loopt stroef.

Hoe raakt chi uit balans? Een aantal verschijnselen heeft daar invloed op. Ten eerste het verschijnsel mens. Onze staat van zijn beïnvloedt de ons omringende ruimte, zoals een omgeving ons ook beïnvloedt. Emoties als gevolg van intense life events bijvoorbeeld, kunnen zwaar drukken op de chi-stroom en haar passief maken. Die energieën blijven achter in de ruimte als ze niet bewust ervaren worden, en zo stapelt spanning zich op. In een huis of werkruimte woon en werk je dus al gauw in energetisch informatie van tal van vorige bewoners/gebruikers.
Niet-menselijke energieën zoals elektro-energieën en aarde-energieën maken chi juist te actief.

Space clearing brengt de verhouding tussen actieve en passieve energie terug in balans, waardoor chi weer vrij en meanderend gaat stromen.
Tijdens een space clearing ga ik op zoek naar drie typen verstoringen:

  • metafysische verstoringen; energetische lading ontstaan door menselijk leven;
  • aarde-energieën (breuklijnen, negatief geladen aardmagnetische velden, ondergronds water);
  • elektrostress.

Als je de verstoringen zelf wilt voelen, neem ik je mee in het proces. Na het opsporen volgt het clearen van de verstoringen. Daarna heeft je huis een andere, vitalere frequentie. Mogelijk moet het lichaam daar aan wennen. Daarom wordt een space clearing afgesloten met een personal clearing voor alle huidige bewoners. Het energieniveau van de bewoners is zo beter afgestemd op de nieuwe frequentie.

Wanneer is space clearing zinvol? Bijvoorbeeld in deze situaties:

  • Wanneer je de genoemde symptomen ervaart.
  • Als je een uitdagende periode doormaakt.
  • Wanneer je geestenergie in je huis vermoedt.
  • Voorafgaand aan huisbouw of verbouwing.
  • Na een verhuizing. Zo start je clear.
  • Als je huis in de verkoop gaat of al lange tijd staat.
  • Je slaapt onrustig of wordt niet uitgerust wakker.

Energiescan

Weten of er verstoringen in je huis aanwezig zijn, en welke? Vraag een energiescan aan.

45 euro incl btw.

De scan wordt in mindering gebracht indien je uiterlijk een week na de scan een space clearing boekt. De space clearing zelf hoeft niet binnen een week plaats te vinden.

Space clearing op locatie

275 euro
Excl. reiskosten.
Incl. een maand energetische nazorg.

Personal clearing

Face to face via Zoom

In een sessie personal clearing zitten we een tijd in stilte. Ik stem af op jou en stel mijn hartruimte beschikbaar, waardoor energetische lading de mogelijkheid krijgt te ontladen. Jij hoeft verder niks te doen.

Als je om een specifieke reden een clearing wilt, is het onnodig aan mij kenbaar te maken wat die reden is. We voeren er dus geen gesprek over. Het verhaal zit eerder in de weg. Bovendien kunnen we erop vertrouwen dat spanningsontlading de natuurlijke weg volgt. Met andere woorden: dat wat het eerst ontladen kán worden, ontlaadt het eerst, los van je persoonlijke agenda.

Wat je na afloop van een clearing merkt hangt ondermeer samen met de hoeveelheid spanning die ontladen kon worden en de impact die de spanning had op je systeem. Wat anderen zoal rapporteren: dieper slapen (of juist onrustiger in de eerste dagen), helderheid rondom te maken keuzes, je (weer) gedragen voelen, meer synchroniciteiten waarnemen, emoties worden draaglijk en behapbaar, je voelt je lichter door het leven gaan.

30 minuten
50 euro

Er is geen ervaring met energiewerk voor nodig.

 

Wil je een space clearing of personal clearing inplannen? Mail naar: mail @ cathelijne.com