Energiewerk – energy clearing

In De eenvoud van aandacht. Wat je zoekt is dichterbij dan je denkt, het boek dat ik in 2018 publiceerde, beschrijf ik zeven sporen naar dieper luisteren. Het zijn sporen die mijzelf hebben geholpen dieper te luisteren.

Luisteren bestaat uit een heel spectrum van waarnemingen.

Je kunt luisteren naar woorden en naar de onuitgesproken behoeftes achter die woorden. Je kunt luisterend ontdekken wat je diepere drijfveren zijn, en waar je warm voor loopt en zo je koers bepalen. Door te luisteren voel je beter welke handeling of actie er helpend is in het moment. Je kunt luisteren naar ‘wat er wil ontstaan’, of wat er schuurt, bijvoorbeeld in een creatief proces op de werkvloer.
Je kunt luisteren op het niveau van het energetische veld, naar wat er in het lichaam en de energielichamen waar te nemen is. En naar de energie van ruimtes, zoals een huis of werkomgeving, en van de aarde. Wanneer er in een energieveld spanningen zijn, kan dat leiden tot stroefheden, stagnatie en ongemakken; in je gezondheid, relaties, werk, levenswerk en je leefplezier.

Energy Clearing

In 2016 kwam ik via yoga, meditatie en verkenningen op het terrein van energiewerk in aanraking met energy clearing. Een beoefening gebaseerd op luisteren naar energie. Ik herkende er meteen een bron van universele wijsheid in voor bewustzijnsontwikkeling. Levenskunst die eruit bestaat je hartruimte te vergroten en compassie te belichamen.
Het raakte me, dit energiewerk; de down-to-earth-benadering, de eindeloze diepgang en de verbluffende eenvoud.

De eenvoud ervan maakt het tegelijkertijd haast een onmogelijke opgave er taal voor te vinden. Elke woordkeus of omschrijving doet de rijkheid ervan tekort.
Bovendien zijn er allerlei vertrekpunten te kiezen om deze levenskunst te beschrijven. Het creatief scheppende perspectief, het dagelijks praktische perspectief, het wetenschappelijke perspectief, biologische perspectief, en bovenal het bewustzijnsperspectief.

Energy clearing (vaak vertaald als ‘energetisch reinigen’, ik noem het ook wel energetisch verhelderen) wordt zo genoemd omdat het automatische gevolg van compassie is dat aanwezige spanning ontlaadt in het energieveld van het hart. Die ontlading is de clearing. Chi, de levensstroom, kan daardoor vrijer stromen.

Symptomen van energetische spanning

Spanning in het energieveld van een lichaam, huis, een werkplek of van de aarde kan tot een heel scala symptomen leiden. Om er enkele te noemen:

– Het lichaam heeft moeite om het zelfherstellend vermogen aan te spreken.
– Het is lastiger om je intuïtie te horen. Je voelt moeilijker wat nodig is, welke handeling de minste moeite kost met het grootste voordeel voor alles en iedereen.
– Relaties met familie, kinderen, vrienden, partners en collega’s raken gefrustreerd.
– Er ontstaat spanning in je baan, bedrijf of project.
– Er is onhelderheid in het algemeen.

Terwijl spanningsontlading bijdraagt aan stroming.

– Het lichaam regenereert.
– Het is makkelijker om te luisteren naar jezelf en anderen. Je voelt beter welke actie nodig is.
– Er kan stroming in je baan, bedrijf of project ontstaan.
– De kwaliteit van je relaties verandert, doordat je er zelf anders in staat.
– Er komt meer helderheid in het algemeen; je systeem is minder bezet door energetische lading.

De invloed van energetische lading en ontlading op onszelf en onze omgeving is opvallend, als je erop let. Maar ook als je je er niet van bewust bent, is die invloed er. De ene keer is het effect subtiel, of nog onzichtbaar, de andere keer staat het vet gedrukt. Plus alles ertussenin.

Het is ons vermogen om waar te nemen en te kunnen laten zijn wat is, dat bepaalt of energetische lading toeneemt of afneemt, en we ons belast of ondersteund voelen in het leven. Daarin zit hem ook meteen de levenskunst.

Energy clearing ondersteunt dit proces met personal clearing (persoonlijke clearing) en space clearing (clearing van je woon/werkomgeving).

Personal clearing

In een sessie personal clearing krijgt spanning in het energieveld ruimte om te ontladen.
We zitten in stilte en stemmen af op ons lichaam en wat we daar waarnemen. Met gesloten ogen als je wilt, dat maakt waarnemen makkelijker. Ik doe dat ook.
Ik stem af op jou en stel mijn hartruimte beschikbaar, zodat energetische lading de mogelijkheid krijgt te ontladen.
Als je wilt, stemmen we af op een specifiek onderwerp. Iets wat niet lekker loopt, wat je frustreert, of waarover je helderheid zou willen.
Je hoeft mij niet te vertellen wat dat onderwerp is. We laten een gesprek daarover achterwege. Het is voor een clearing simpelweg onnodig te weten wat het is; het verhaal erachter kan juist in de weg zitten.

– Een sessie duurt 30 minuten en vindt plaats via Skype, Zoom of Signal.
– Er is geen ervaring met energiewerk voor nodig.