Energiewerk, energy clearing

bloemenveld - levensenergie

Energy clearing is energiewerk teruggebracht tot de essentie van waarnemen wat is en laten zijn zonder weerstand. Het effect daarvan is ontlading van spanning in het energieveld, wat verheldering en flow brengt in situaties, ruimtes en relaties. Energy clearing is geen behandeling, healingmethode of ritueel, maar een energetische benadering van mindfulness; een levenskunst en zijnshouding met het hart als middelpunt.

Flow is onze natuurlijke staat van zijn. Bij flow stroomt het in relaties, gezondheid, wonen, werken, leren en financiën. Er is overvloedig inspiratie en volop synchroniciteit. Alles valt steeds magisch samen. Je voelt je gedragen en gesteund door het leven en komt moeiteloos in actie als gevolg van inspiratie.

Maar niemand is 100% in flow. Zeker niet 100% van de tijd, of op alle gebieden tegelijk. Soms ben je niet vooruit te branden, gaan dingen stroef, kost iets veel moeite, zit het tegen. Je ervaart stroperigheid, een ploetergevoel en weinig inspiratie om te handelen. Privé, in je baan of bedrijf. Of je voelt aan je water dat je een weg vol weerstand aan het bewandelen bent.

Het kan een signaal zijn dat chi, de levensenergie, vrijer kan stromen.

Wanneer chi vrij stroomt in de onderstroom, ervaar je moeiteloosheid/flow en vitaliteit in de bovenstroom. Dan heeft de intelligentie van het leven vrij spel, in het voordeel van alles en iedereen.
Ook als de dingen anders gaan dan je verwacht of dacht te willen.

Energy clearing faciliteert een vrijere stroming van chi. Space clearing en personal clearing creëren ruimte waardoor chi weer vrij kan stromen, en jij ook!

Energetisch reinigen

Wanneer chi belemmerd wordt, is er ergens energetische spanning ‘op de lijn’. Het menselijk lichaam is in staat deze spanning te ontladen. Een clearer spoort de spanning op en ontlaadt deze. Er komt geen salie of ritueel aan te pas. Energy clearing is een vorm van energiewerk gebaseerd op compassie. Via het energetische hart kan spanning ontladen op het moment dat die wordt gezien en omarmd. De eenvoud van het principe maakt het tegelijk onmogelijk om met het verstand te begrijpen. Beter is het om het gewoon te ervaren.

Energy clearing wordt vaak vertaald als energetisch reinigen’. Ik noem het ook wel energetisch verhelderen, omdat verheldering het directe effect is van een clearing.

Space clearing. Harmonie in je woon- en werkomgeving

Bepalend voor de vitaliteit van onze woon- en werkomgeving is de kwaliteit van chi. Chi is de levensenergie waarvan alles doordrongen is. Zonder chi is er geen leven mogelijk. Met een wichelroede kun je de stroomrichting van chi in een ruimte goed zichtbaar maken en voelen.

Chi kan in balans zijn, maar ook te actief of passief. Chi in balans brengt flow. Een te actieve chi ervaar je als onrust. Je laadt letterlijk te weinig op in zo’n omgeving. Een passieve chi geeft juist een stroperig gevoel, alles gaat moeizaam, lijkt tegen te zitten en vertraagt. Opruimen kost bijvoorbeeld meer energie, of je kunt je er überhaupt niet toe zetten, en bij een verbouwing verschijnt de ene na de andere tegenvaller. Of je business loopt stroef en je kunt je vinger er niet op leggen.

Hoe raakt chi uit balans? Een aantal verschijnselen heeft daar invloed op. Ten eerste het verschijnsel mens. Onze staat van zijn beïnvloedt de ons omringende ruimte, zoals een omgeving ons ook beïnvloedt. Emoties als gevolg van intense gebeurtenissen bijvoorbeeld, kunnen zwaar drukken op de chi-stroom en haar passief maken. Die energieën kunnen achterblijven in de ruimte waardoor spanning zich opstapelt. In een huis of werkruimte woon en werk je dus al gauw in energetische informatie van tal van vorige bewoners/gebruikers – tot ver in de geschiedenis terug.
Niet-menselijke energieën zoals elektrostress en aarde-energieën maken chi juist te actief.

Space clearing brengt de verhouding tussen actieve en passieve energie terug in balans, waardoor chi weer vrij en meanderend gaat stromen.

Wanneer is space clearing zinvol? Onder meer in deze situaties:

 • Wanneer je de eerdergenoemde symptomen ervaart.
 • Als je een uitdagende, emotionele periode doormaakt of hebt doorgemaakt.
 • Voorafgaand aan huisbouw of verbouwing.
 • Na een verhuizing. Zo start je clear.
 • Als je huis in de verkoop gaat of al lange tijd staat.
 • Je slaapt onrustig of wordt niet uitgerust wakker.
 • Er is een plek of ruimte in je huis die je vermijdt.
 • Je vermoedt aanwezigheid van geestenergie.
 • Je wilt jezelf ondersteunen in privéleven en werk.
 • Om de energie in je huis en werkruimte ‘clear’ en vitaal te houden, zodat die jou en medebewoners/collega’s vitaliseert.
 • Als je op adem wilt komen in je huis en op je werkplek.
 • Voor een ontspannen woon- en werkomgeving.

Energiescan

Wil je weten of er verstoringen in je huis aanwezig zijn? Vraag een energiescan aan. Een energiescan vindt plaats op afstand en geeft een beeld van de vitaliteit van je woon- of werkruimte. Zo weet je of een space clearing zinvol is. Het resultaat ontvang je per mail. Daarna kun je besluiten of je wilt overgaan tot een spaceclearingconsult.

De scan wordt in mindering gebracht indien je uiterlijk een week na de scan een space clearing boekt. De space clearing zelf hoeft niet binnen een week plaats te vinden.

45 euro incl btw.

Space clearing op locatie

Tijdens een space clearing ga ik op zoek naar drie typen verstoringen:

 • metafysische verstoringen; energetische lading ontstaan door menselijk leven;
 • aarde-energieën (breuklijnen, negatief geladen aardmagnetische velden, ondergronds water);
 • elektrostress.

Als je de verstoringen zelf wilt voelen, neem ik je mee in het proces. Na het opsporen volgt het clearen van de verstoringen. Daarna heeft je huis een hogere, vitalere frequentie. Mogelijk moet het lichaam daaraan wennen. Daarom wordt een space clearing afgesloten met een personal clearing voor alle huidige bewoners. Het energieniveau van de bewoners is zo beter afgestemd op de nieuwe frequentie.

Omdat mensen de energetische staat van een ruimte mede beïnvloeden, ontvangen alle huidige bewoners/gebruikers van het pand of kantoor gedurende een maand wekelijks een personal clearing op afstand. De nieuwe balans van de ruimte kan zo langer stabiel blijven en voor bewoners/gebruikers ontstaat ruimte om anders om te gaan met conditioneringen.

275 euro
Excl. reiskosten.

Voor bedrijven en organisaties geldt een ander tarief. Neem contact op voor meer informatie.

Personal clearing, live online

Face to face via Zoom

Een personal clearing is een clearing van je persoonlijke energiesysteem.
Tijdens de sessie stem ik af op jou en geef energetische lading de mogelijkheid te ontladen. Jij hoeft verder niks te doen. Al tijdens de sessie kun je je energetisch systeem voelen reageren op de clearing.

Als je om een specifieke reden een clearing wilt, is het onnodig aan mij kenbaar te maken wat die reden is. We voeren er dus geen gesprek over. Het verhaal zit eerder in de weg. Bovendien kunnen we erop vertrouwen dat spanningsontlading de natuurlijke weg volgt. Met andere woorden: dat wat het eerst ontladen kán worden, ontlaadt het eerst, zelfs los van je persoonlijke agenda.

Wat je na afloop van een clearing merkt hangt ondermeer samen met de hoeveelheid spanning die ontladen kon worden en de impact die de spanning had op je systeem. Wat anderen zoal rapporteren: dieper slapen (of juist onrustiger in de eerste dagen, je systeem is aan het verwerken), helderheid rondom te maken keuzes, je weer gedragen voelen, meer synchroniciteiten waarnemen, emoties worden draaglijk en behapbaar, je voelt je lichter door het leven gaan.

30 minuten
50 euro

Er is geen ervaring met energiewerk voor nodig.

 

Wil je een space clearing of personal clearing inplannen? Mail me!