Energiewerk, energy clearing

Diep luisteren

De diepste vorm van luisteren die ik ken is luisteren naar energie, naar chi. Concreter: luisteren voorbij de zintuiglijke waarneming, naar spanning in het energieveld van mensen, leef- en werkruimtes en natuur.
Het is de natuur van energie om te stromen, in beweging te zijn. Die stroming kan gefrustreerd worden wanneer er ergens spanning aanwezig is. Maar het is ook de aard van spanning een uitweg te zoeken om te ontladen, zodat chi, de levensenergie, weer vrij kan stromen en er flow ontstaat. Energiewerk ondersteunt bij dat proces.

Energy Clearing

In 2016 kwam ik op het spoor van energy clearing. Een down-to-earth-benadering van energiewerk, verbluffend eenvoudig en met eindeloze diepgang. Ik herkende er meteen een bron van universele wijsheid in voor bewustzijnsontwikkeling. Een levenskunst die eruit bestaat je hartruimte te vergroten en compassie te belichamen. Het is voluit leven zonder onder ervaringen te lijden, omdat je ervaart dat je die gebeurtenissen niet bent. Een beoefening die levenslang toewijding vraagt.

Energy clearing wordt vaak vertaald als ‘energetisch reinigen’. Ik noem het ook wel energetisch verhelderen, omdat dat is wat er gebeurt. Spanningen in het energieveld van het lichaam, van een huis, bedrijf, of een buitengebied worden ontladen waardoor het energieveld helderder wordt, opklaart. Zoals een geladen, bedrukte atmosfeer opklaart na een donder- en bliksembui.
Het wordt energy clearing genoemd omdat aanwezige spanning ontlaadt in het elektromagnetische energieveld van het hart. Die ontlading is de clearing. Chi, de levensenergie, kan daardoor vrijer stromen.

Symptomen van energetische spanning

Spanning in het energieveld van een lichaam, van een huis, een werkplek of van de aarde zelf, kan tot een heel scala symptomen leiden. Om er enkele te noemen:

– Het lichaam heeft moeite om het zelfherstellend vermogen aan te spreken.
– Het is lastiger om je intuïtie te horen. Je voelt moeilijker wat nodig is, welke handeling de minste moeite kost met het grootste voordeel voor alles en iedereen.
– Relaties met familie, kinderen, vrienden, partners en collega’s raken gefrustreerd.
– Er ontstaan stroefheden in je baan, bedrijf of project.
– Er is onhelderheid in het algemeen.

Terwijl spanningsontlading bijdraagt aan stroming.

– Het lichaam regenereert.
– Het is makkelijker om te luisteren naar jezelf en anderen. Je voelt beter welke actie nodig is.
– Er komt weer flow in je baan, bedrijf of project.
– De kwaliteit van je relaties verandert, doordat je er zelf anders in staat.
– Er komt meer helderheid in het algemeen; je systeem is minder bezet door energetische lading.

De invloed van energetische lading en ontlading op onszelf en onze omgeving is opvallend, als je erop let. Maar ook als je je er niet van bewust bent, is die invloed er. De ene keer is het effect subtiel, of nog onzichtbaar voor jou, de andere keer staat het vet gedrukt. Plus alles ertussenin.

Het is ons vermogen om waar te nemen en te kunnen laten zijn wat is, dat bepaalt of energetische lading toeneemt of afneemt, en we ons belast of ondersteund voelen. Daarin zit hem ook meteen de levenskunst.

Energy clearing ondersteunt je met personal clearing en space clearing (een clearing van je woon- of werkomgeving).

Personal clearing

In een sessie personal clearing zitten we in stilte en stemmen af op ons lichaam en wat we daar waarnemen. Met gesloten ogen als je wilt, dat maakt waarnemen makkelijker. Ik doe dat ook.
Ik stem af op jou en stel mijn hartruimte beschikbaar, zodat energetische lading de mogelijkheid krijgt te ontladen. Wat er ontladen gaat worden en wat je ervan merkt (subtiel of uitgesproken) is vooraf niet te zeggen.

Als je rondom een specifiek onderwerp clearing wilt, dan voeren we over dat onderwerp verder geen gesprek. Het is voor een clearing simpelweg onnodig je ‘probleem’ te benoemen. Het verhaal zit eerder in de weg. Bovendien kunnen we erop vertrouwen dat spanningsontlading de natuurlijke weg volgt. Met andere woorden: dat wat het eerst ontladen kán worden, ontlaadt.

– Een sessie duurt maximaal 30 minuten en vindt plaats via Skype of Zoom.
– Er is geen ervaring met energiewerk voor nodig.

Wat je na afloop van een clearing merkt hangt ondermeer samen met de hoeveelheid spanning die ontladen kon worden en met de impact die de spanning had op je systeem. Wat je bijvoorbeeld zou kunnen ervaren is dieper slapen, helderheid rondom te maken keuzes, helder dromen, je (weer) gedragen voelen en lichter door het leven gaan.