Energiewerk, energy clearing

Diep luisteren

Kwantumfysisch gezien is alles energie. En het is de natuur van energie om te stromen, in beweging te zijn. Die stroming kan gefrustreerd raken wanneer er ergens spanning aanwezig is. Tegelijk is het de aard van spanning een uitweg te zoeken om te ontladen, zodat chi, de levensenergie, weer vrij kan stromen en er flow ontstaat. Energiewerk (energy clearing) ondersteunt bij dat proces. Het is een vorm van diep luisteren naar spanning in het energieveld van mensen, leef- en werkruimtes en natuur.

Energy Clearing

Energy clearing wordt vaak vertaald als energetisch reinigen. Ik noem het ook wel energetisch verhelderen, omdat dat is wat er gebeurt. Spanningen in het energieveld van het lichaam, van een huis, bedrijf, of een buitengebied worden ontladen waardoor het energieveld helderder wordt, opklaart. Zoals een geladen, bedrukte atmosfeer opklaart na een donder- en bliksembui.
Het wordt energy clearing genoemd omdat aanwezige spanning ontlaadt in het elektromagnetische energieveld van het hart. Die ontlading is de clearing. Chi, de levensenergie, kan daardoor vrijer stromen.

Symptomen van energetische spanning

Spanning in het energieveld van een lichaam, van een huis, een werkplek of van de aarde zelf, kan tot een heel scala symptomen leiden. Denk aan:

– Het lichaam heeft moeite om het zelfherstellend vermogen aan te spreken.
– Het is lastiger om je intuïtie te horen. Je voelt moeilijker wat nodig is, welke handeling de minste moeite kost met het grootste voordeel voor alles en iedereen.
– Relaties met familie, kinderen, vrienden, partners en collega’s raken gefrustreerd.
– Er ontstaan stroefheden in je baan, bedrijf of project.
– Er is onhelderheid in het algemeen.

Spanningsontlading daarentegen draagt bij aan stroming.

– Het lichaam regenereert.
– Het is makkelijker om te luisteren naar jezelf en anderen. Je voelt beter welke actie nodig is.
– Er komt weer flow in je baan, bedrijf of project.
– De kwaliteit van je relaties verandert, doordat je er zelf anders in staat.
– Er komt meer helderheid in het algemeen; je systeem is minder bezet door energetische lading.

De invloed van energetische lading en ontlading op onszelf en onze omgeving is opvallend, als je erop let. Maar ook als je je er niet van bewust bent, is die invloed er. De ene keer is het effect subtiel, of nog onzichtbaar voor jou, de andere keer staat het vet gedrukt. Plus alles ertussenin.

Het is ons vermogen om waar te nemen en te kunnen laten zijn wat is, dat bepaalt of energetische lading toeneemt of afneemt, en we ons belast of ondersteund voelen.

Energy clearing ondersteunt je met personal clearing (een clearing van jou persoonlijk) en space clearing (een clearing van je woon- of werkomgeving).

Personal clearing

In een sessie personal clearing zitten we in stilte. Ik stem af op jou en stel mijn hartruimte beschikbaar, zodat energetische lading de mogelijkheid krijgt te ontladen. Jij hoeft verder niks te doen.

Als je om een specifieke reden een clearing wilt, is het onnodig aan mij kenbaar te maken wat die reden is. We voeren er dus geen gesprek over. Het verhaal zit eerder in de weg. Bovendien kunnen we erop vertrouwen dat spanningsontlading de natuurlijke weg volgt. Met andere woorden: dat wat het eerst ontladen kán worden, ontlaadt vanzelf.

Wat je na afloop van een clearing merkt hangt ondermeer samen met de hoeveelheid spanning die ontladen kon worden en de impact die de spanning had op je systeem. Wat je zoal kunt merken: dieper slapen, helderheid rondom te maken keuzes, inspiratie krijgen voor het aanpakken van een vraagstuk, je (weer) gedragen voelen, meer synchroniciteiten waarnemen, emoties worden draaglijk, meer flow.

Personal clearing

30 minuten
50 euro

Een sessie vindt live online plaats via Skype of Zoom. Er is geen ervaring met energiewerk voor nodig.

Afspraak maken? Mail naar: mail @ cathelijne.com