Cathelijne

Portret Cathelijne

(English readers please scroll down)

‘Wat je zoekt is dichterbij dan je denkt’

Hoe vaak zoeken we dat wat we willen vinden ver weg terwijl het antwoord, de mogelijkheid, ervaring of oplossing al onder handbereik is? Kijken wat er voor je voeten ligt, gebruiken wat al aanwezig is, stoppen met zoeken – het blijft me inspireren en verrassen wat je dan zoal vindt.

In december 2018 verscheen mijn tweede boek bij uitgeverij Scriptum, De eenvoud van aandacht. Wat je zoekt is dichterbij dan je denkt. Over diep(er) luisteren naar jezelf, anderen, je leefomgeving en de natuur.  Onze kwaliteit van luisteren heeft direct invloed op ons leven, onze omgeving en de wereld, maar dat zijn we als mensheid bijna vergeten. Dit boek is een aanmoediging die luisterkwaliteiten te herontdekken.

Als schrijver en journalist publiceer ik over natuur, bewustzijn, beweging, gezondheid en holistisch leven. Daarnaast begeleid ik organisaties en ondernemers bij tekst, redactie en publiciteit. Dat deed ik voor theater en dans, uitgeverijen, en voor ondernemers met een duurzame en holistische levensvisie. Onder de vlag Not Just Any Book verzorg ik de PR van boeken over natuur, duurzaamheid, bewustzijn en gezondheid.

Op Ournature.nl schrijf ik over natuur en bewustzijn. Die twee hebben alles met elkaar te maken. Meer bewustzijn zorgt voor meer compassie voor onszelf, anderen en respect voor de aarde. Daar zet ik me van harte voor in.

Vaak wordt me gevraagd: ‘Ben je yogadocent?’ Had zomaar gekund, maar nee. Als eind twintiger kwam ik via dans met yoga in aanraking, en later met meditatie. Dat zou me uiteindelijk bij energy clearing brengen; een vorm van energiewerk waarbij waarnemen wat is en compassievol laten zijn verheldering en stroming brengen, door het ontladen van energetische spanning.

Ik werd geboren in een oude stad aan een rivier en woon nu in Amsterdam, ook weer een oude stad aan een rivier.

Cathelijne

♦ Mijn liefde voor fotografie kun je volgen op Instagram.

♦ Wil je van mijn aanbod en blogs op de hoogte blijven? Schrijf je in voor het gegarandeerd onregelmatige Cathebelletje (maximaal 1x per maand).

♦ Heb je mijn boek gelezen? Laat je weten of je er iets aan had?

 

 

Foto’s: Paulien de Gaaij

~~~~~~~~~~~~~~
ENGLISH
~~~~~~~~~~~~~~

“What you are looking for is closer than you think”

How many times have we been searching for answers, possibility’s, experiences or solutions whilst that which we were looking for was already within our reach? To see what lies right in front of us, to use what is already there, to stop searching: it is a source of inspiration that keeps surprising me.

In December 2018 my second book has been published, The simplicity of attention. What you are looking for is closer than you think (so far only published in Dutch). On deep listening to yourself, others, your environment and nature. The quality of our listening skills has a direct impact on our lives, our environment and the world, but as humanity we have forgotten that. This book encourages to rediscover those listening qualities.

As a writer and journalist I publish articles and essays on nature, consciousness, movement, health and holistic lifestyle. In a parallel life I work as an text editor and PR-manager. Former and recent clients are theatre festivals and dance company’s, publishing houses, entrepreneurs and organizations that wish to contribute to society with a holistic and sustainable approach.
I am the founder of Ournature.nl, a magazine on nature and consciousness. More awareness provides more compassion for ourselves, others and respect for the earth.

Often I am asked: “Are you a yoga teacher?” Could have been, but no. In my late twenties yoga came into my life through dance. Through yoga I discovered meditation. That would eventually bring me to energy clearing, a down to earth kind of energy work that is all about observing what is and embracing with compassion to release energetic tension and restore flow.
Born in an old Dutch city near a river, I now live in Amsterdam, another old city near a river. I guess I like the flow!

  • You can follow my love for photogphy on Instagram.